Strona główna > Numer 15/2018 > Zaopatrzenie statków morskich. Aspekt celnoprawny i podatkowoprawny

Zaopatrzenie statków morskich. Aspekt celnoprawny i podatkowoprawny

Krzysztof Grasza
Referat Postępowania Celnego
Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

W artykule omówiono przepisy prawa celnego i podatkowego odnoszące się do zaopatrywania statków morskich. Celem artykułu jest wskazanie możliwości ich odmiennej interpretacji i wynikające stąd konsekwencje dla realizujących tego rodzaju dostawy przedsiębiorców oraz budżetów Polski i Unii Europejskiej.  

Słowa kluczowe:usługi shipchandlerskie, dostawy zaopatrzenia, statek, procedury celne, należności celne, podatek akcyzowy, podatek VAT.

DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.03