Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 12/2015

Znaczenie turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym nadmorskich regionów południa Europy

Anna Semmerling 
Uniwersytet Gdańsk

Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy dostęp do morza i rozwój usług turystycznych wpływa na szybszy niż przeciętny rozwój społeczno-gospodarczy regionu?
Analizę rozwoju społeczno-gospodarczego przeprowadzono dla państw, w których zlokalizowane są regiony wybrane jako podmiot badań. W opracowaniu przyjęto zbiór mierników, który wymagał standaryzacji cech oraz dostosowania ich do realizowanego celu, jakim jest określenie zróżnicowania przestrzennego i zmian w czasie w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego.

Do badania wybrano trzy regiony nadmorskie południa Europy: hiszpańską Katalonię, włoską Toskanię i francuską Provence Côte d’Azur. Są to obszary wysokiej recepcji turystycznej, a jednocześnie modne i popularne jako miejsce docelowych wyjazdów turystycznych.

Badanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego przeprowadzono dla lat 2007−2013. Rok 2007 przyjęto jako wyjściowy, gdyż w tym okresie mamy do czynienia z wystąpieniem globalnego kryzysu, który miał znaczący wpływ na zmiany i wahania rozwoju gospodarczego poszczególnych państw. Badanie zakończono na 2013 r. z uwagi na niepełne dane za rok 2014 r. na poziomie regionów.

Słowa kluczowe: kryzys, region nadmorski, regiony Europy Południowej, rozwój społeczno-gospodarczy, turystyka  (więcej…)

Analiza oddziaływania na klienta nowoczesnych kreatywnych narzędzi marketingowych wykorzystywanych na portalach internetowych sektora turystycznego

Piotr Brudło 
Politechnika Gdańska

W warunkach otwartej europejskiej gospodarki konkurencja pomiędzy agencjami turystycznymi, operującymi na unijnym globalnym rynku w Internecie, w powiązaniu ze stale rosnącą biznesową dojrzałością całego analizowanego sektora, w sposób naturalny spowodowała stopniowe wprowadzanie kreatywnych oraz celowo zorientowanych narzędzi o naturze typowo marketingowej, ukierunkowanych na wywołanie wrażenia unikalności w sposobie traktowania oraz obsługi klienta. Marketingowe narzędzia o charakterze obecnie już klasycznym, jak np. zniżki typu „ rst minute”, „last minute”, programy lojalnościowe dla stałych klientów czy zniżki powyżej określonej kwoty zamówienia stały się pewnego rodzaju standardem i nie wywołują specjalnego wrażenia na kliencie, a ponadto zwykle wiążą się z bezpośrednią koniecznością obniżenia opłat za usługi. Natomiast marketingowe narzędzia kreatywne, np. ubezpieczenie od deszczowych dni, częściowy zwrot opłaty za przejazdy autostradami, częściowy zwrot kosztów paliwa lub refundacja kosztów postępowania wizowego zwykle wywołują ciekawość oraz zainteresowanie u klienta swoją nietypowością, a z drugiej strony możliwości skorzystania z nich obwarowane są szerokim wachlarzem warunków i zwykle wszelkiego rodzaju „zwroty” mogą być realizowane w formie upustów na usługi dopiero w kolejnym sezonie. Artykuł koncentruje się na prezentacji oraz analizie kreatywnych instrumentów marketingowych wykorzystywanych na witrynie internetowej przez agencję turystyczną Adriatic.hr1, która w ramach swojej działalności biznesowej oferuje wynajem kwater, hoteli, apartamentów, jachtów itp., a w ogólności kompleksowo organizuje szeroko pojęty wypoczynek wakacyjny na te-renie Republiki Chorwacji.

Słowa kluczowe: marketing kreatywny, portale internetowe, portale turystyczne  (więcej…)

Korzyści konsumentów i systemu elektroenergetycznego z zastosowania inteligentnych sieci typu SMART GRID na rynku energii w Polsce

Aleksandra Borek 
Uniwersytet Gdański

Niniejszy artykuł dotyczy funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Omówiono w nim specy kę polskiego rynku elektroenergetycznego, zachowania rynkowe nabywców energii, przysługujące im prawa, zwłaszcza dające możliwość zmiany dostawcy energii, a także nowoczesne rozwiązania wprowadzane na rynku przez operatorów, którymi są inteligentnych sieci typu smart grid. Celem artykułu jest przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania innowacyjnych inteligentnych sieci, możliwych do uzyskania zarówno przez nabywców indywidualnych, jak i cały krajowy system elektroenergetyczny.

Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, sieci inteligentne, smart grid  (więcej…)