Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 13/2016

Przedmowa

W trzynastym numerze Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego opublikowano artykuły nadesłane na konferencję InfoGlobMar 2016, zorganizowaną przez Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Katedrą Logistyki i Systemów Transportowych oraz Katedrą Ekonomii i Zarządzania z Akademii Morskiej w Gdyni. Zakres tematyczny konferencji obejmował: problematykę lądowo-morskich systemów transportowych, problematykę systemów informatycznych i ryzyka w działalności gospodarczej, a także problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. Podczas konferencji odbyła się też debata samorządowców i praktyków gospodarczych poświęcona inteligentnym specjalizacjom Pomorza. Głównym celem konferencji była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń pracowników nauki, samorządowców i praktyków gospodarczych.
Zamieszczone w trzynastym numerze Studiów artykuły prezentują wyniki badań pracowników różnych ośrodków naukowych, tj. Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Publikacja została podzielona na trzy części poświęcone najważniejszym obszarom badawczym Instytutu, czyli zagadnieniom transportu i handlu morskiego, funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym oraz gospodarki elektronicznej. (więcej…)