Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 1/1997

Restrukturyzacja transportu morskiego Polski – przedmowa

Instytut Transportu i Handlu Morskiego uniwersytetu Gdańskiego wznawia, po kilkuletniej przerwie, wydawanie zeszytów naukowych, pod zmienioną nazwą „Studia i Materiały”. Będą one stanowiły ciągłą, systematycznie ukazującą się publikację własną, zawierającą wyniki badań pracowników Instytutu nad aktualnymi problemami ekonomicznymi żeglugi morskiej i portów morskich oraz handlu morskiego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym. Niniejszy numer „Studiów i Materiałów” poświęcony jest zagadnieniom restrukturyzacji transportu morskiego Polski, stanowiących punkt wyjściowy przekształceń dostosowawczych do wymagań gospodarki rynkowej i postępującego procesu integracji gospodarczej w Europie. Zawarte w nim studia i materiały mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym oraz praktyce gospodarczej.

Pierwsze wydanie dedykujemy Gdańskowi obchodzącemu w 1997 roku swoje 1000-lecie i jego nie mniej długim związkom z gospodarką morską.

prof. dr hab. Konrad Misztal


Studia i materiały – spis treści

Konrad Misztal
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania restrukturyzacji polskich portów morskich

Janusz Żurek
Restrukturyzacja warunkiem funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw żeglugi morskiej

Hanna Klimek
Koordynacja rozwoju portów morskich w okresie restrukturyzacji gospodarki morskiej Polski

Krzysztof Dobrowolski, Stanisław Szwankowski
Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw portowych i żeglugowych w Polsce

Joanna Miotke-Dzięiel
Przedsiębiorstwa transportu morskiego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych – zmiany w zatrudnieniu

Jerzy Kujawa
Baltic Container Lines – nowe polskie przedsiębiorstwo żeglugowe

Krystyna Wasilewska
Miejsce portocentrycznej polityki regionalnej w zagospodarowaniu przestrzennym Polski

Krystyna Sulima-Chlaszczak
Wolne obszary celne w polskich portach morskich jako przejaw nowej orientacji gospodarczej

Adam Salomon
Rachunek ryzyka w inwestycjach portowych

Aleksandra Wrona
Znaczenie przemysłu morskiego dla rozwoju gospodarki Gdańska