Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 2/1998

Studia

Jan Burnewicz
Analiza spodziewanych skutków integracji polskiego transportu w Unią Europejską

Janusz Żurek
Polska żegluga morska w świetle uwarunkowań rynku międzynarodowego

Konrad Misztal
Uwarunkowania strategii rozwoju polskich portów morskich

Krzysztof Dobrowolski
Metody i mechanizmy restrukturyzacji przedsiębiorstw gospodarki morskiej w latach 1990-1998
(więcej…)


Materiały i recenzje

Dagmara Wach
Zarządzanie multimodalnym łańcuchem transportowym

Aleksandra Wrona
Zastosowanie światowej  sieci Internet w wymianie informacji pomiędzy uczestnikami multimodalnego procesu transportowego

Joanna Dzięgiel-Miotke
Janusz Neider i Danuta Marciniak-Neider: Transport Intermodalny, PWE, Warszawa 1997