Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 3/2006

Przedmowa

W kolejny, trzeci numer Studiów i Materiałów zawiera w większości artykuły pracowników Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Poruszana w nich tematyka jest bardzo zróżnicowana, co wynika z zakresu zainteresowań autorów poszczególnych tekstów, a pośrednio także ze struktury organizacyjnej Instytutu. W jego skład wchodzą Zakłady: Gospodarki Elektronicznej, Gospodarki Globalnej i Handlu Morskiego, stąd problematyka prowadzonych badaĶ obejmuje szerokie spektrum zagadnień.

(więcej…)


Studia – spis treści

Tomasz Gutowski
Integracja przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
Wpływ globalizacji na zachowanie konsumentów na rynku

Janusz Żurek
Venture capital – zewnętrzny instrument finansowego wspomagania przedsiębiorstw

Krzysztof Dobrowolski
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w ramach znowelizowanych przepisów prawnych

Konrad Misztal
Polskie porty morskie w świetle wyzwań XXI wieku
(więcej…)


Materiały – spis treści

Ireneusz Żuchowski
Decyzje konsumentów na rynku wybranych produktów spożywczych

Anna Borkowska, Ryszard Hylaszek
Negatywne skutki globalizacji

Rafał Kochan
Perspektywy rozwoju morskich terminali kontenerowych w Polsce

Michał Laskowski
Wirtualna obsługa klienta

Monika Zdroik
Promocja Polski na rynkach zagranicznych jako atrakcyjnej turystycznie