Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 8/2011

TENDENCJE I TRENDY ROZWOJOWE SIECIOWYCH USŁUG BIZNESOWYCH W ZINTEGROWANYCH APLIKACJACH INTERNETOWYCH

Piotr Brudło

W sposób kompleksowy przedstawiono szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w ogólnie pojętej sieci Internet. Na przykładach witryn portali handlowych (usługi komercyjne), sieci dostępowych (platformy komunikacyjne) oraz portali bankowych (płatności) zaprezentowano model dostępności do usług operacyjnych, zarówno z platform mobilnych,  jak i związanych z infrastrukturą stacjonarną. Pokazano możliwości wzajemnej integracji zorientowanej zarówno na stronę biznesową, jak i kliencką. Omówiono aktualny stan oraz opracowano wymagania dotyczące tego typu integracji. Z drugiej strony, przedstawiono oczekiwania oraz potrzeby aktywnej  i dynamicznej generacji użytkowników sieci globalnej w obszarze funkcjonalności oraz dostępności do usług biznesowych i dokonano oceny stopnia zaspokojenia tych potrzeb w praktyce.

(więcej…)


CLOUD COMPUTING JAKO MODEL DOSTARCZANIA ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Olga Dębicka

Dynamiczny postęp technologii w końcu XX i w pierwszej dekadzie XXI w. sprawił, że urządzenia komputerowe stały się wszechobecne. Przemiany w technologii odbijają się szerokim echem w nauce i społeczeństwie. Rewolucję technologiczną przeszły też przedsiębiorstwa. Narzędzia IT, jeszcze dziesięć lat wcześniej stosowane jedynie w automatyzacji czynności i obiegu dokumentacji, coraz częściej zaczęły przejmować role zarezerwowane dla ludzi – planowanie kampanii marketingowych, analiza danych i przygotowanie wariantów decyzji, przeprowadzanie symulacji. Zmieniła się także model stosowania narzędzi IT. Kilkanaście lat wcześniej powszechnie outsourcowano środki technologiczne uznając, że technologia informatyczna nie stanowi sama w sobie o przewadze konkurencyjnej. Obecnie przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę, że problemem nie jest dostępność środków technicznych, lecz właściwe stworzenie z nich rozwiązania służącego interesom danej organizacji. (więcej…)


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W PAMIĘCI MASOWEJ

Karol Kreft

Bezpieczeństwo pamięci masowych to jeden z głównych elementów całego planu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Wybór pamięci masowych nie powinien ograniczać się tylko do analizy wskaźnika – cena za jeden gigabajt. Należy także sprawdzać niezawodność urządzeń. Zamieszczona analiza ryzyka pokazuje jak należy dobierać pamięć masową ze wglądu na kryteria ekonomiczne.

(więcej…)


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W MAŁYCH SERWISACH INTERNETOWYCH

Michał Laskowski

Właściciele serwisów internetowych, również tych o niewielkim zasięgu i skali są podatni na ataki ze strony osób trzecich. Już na etapie wdrożenia należy zadbać o dobre praktyki związane z bezpieczeństwem, aby w przyszłości nakłady na utrzymanie wysokiego poziomu zaufania do aplikacji były niewielkie, a poziom zabezpieczeń bardzo wysoki. Współczesne oprogramowanie do zarządzania treścią na stronach internetowych oferuje szereg usprawnień umożliwiających prowadzenie wydajnej kontroli dostępu do zasobów bez znajomości kodu aplikacji lub zaawansowanych technik pracy w środowisku serwerowym. Autor artykułu skupia się na dobrych praktykach dla twórców oraz właścicieli małych i średnich serwisów, opartych o oprogramowanie Joomla w wersji 1.5.x/1.7.x.

(więcej…)