Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 9/2012

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH

Olga Dębicka
Uniwersytet Gdański 

W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw dąży do optymalizacji procesów biznesowych — jednym z obszarów uzyskania oszczędności jest przejście z wymiany dokumentów papierowych z partnerami biznesowymi na komunikację elektroniczną. Czasochłonne i kosz-towne operacje przesyłki faktur, wielokrotne ręczne przetwarzanie i dekretacja tych samych danych w systemach informatycznych organizacji stwarzały okazje do opóźnień w prowadzonych działaniach i obarczone były licznymi błędami. Usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie poprzez zastąpienie tradycyjnej poczty i faksu – systemem komunikacji elektronicznej to obecnie sposób na nowoczesne prowadzenie działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono wykorzystanie technologii elektronicznej wymiany danych w różnych procesach w łańcuchu dostaw i automatyzacji procesu obsługi e-faktur.

Pełna treść artykułu (pdf)

(więcej…)


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM IT

Karol Kreft
Uniwersytet Gdański 

Wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych obciążone są ryzykiem. Konieczność zarządzania ryzykiem wynika z coraz większej i coraz trudniej przewidywalnej zmienność zagrożeń w systemach informatycznych. W takich warunkach bezpieczeństwo informacyjne przedsiębiorstwa uzależnione jest od tego, jak szybko służby informatyczne  potrafią zidentyfikować nowe zagrożenia, a następnie uruchomić działania mające na celu eliminację zagrożeń.

Zarządzanie ryzykiem IT jest procesem, którego struktura zależy do ekspozycji systemu informatycznego na zagrożenia oraz od strategii jaką w tym zakresie realizują służby informatyczne. Im bardziej system informatyczny narażony jest na zagrożenia, tym bardziej złożone i różnorodne działania muszą być podjęte, aby zapewnić bezpieczeństwo informacyjne.

Pełna treść artykułu (pdf)

(więcej…)


WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII REAL-TIME BIDDING W E-HANDLU

Dagmara Wach
Uniwersytet Gdański 

Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych pociąga za sobą zmiany w sposobach, metodach i narzędziach służących pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwa nowych klientów. Najnowszym narzędziem wykorzystywanym w tym zakresie w Internecie jest RTB (Real-Time Bidding), czyli aukcje w czasie rzeczywistym o pojedyncze powierzchnie reklamowe na rynku reklamy odsłonowej.

Pełna treść artykułu (pdf)

(więcej…)