Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 10/2013

PRZEMIESZCZENIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM LUBLINA

Sławomir Goliszek
Polska Akademia Nauk

Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina wpływają na kongestie w mieście wojewódzkim, co zobrazowane zostało przy pomocy kilku map wynikowych, tj. izochrony dojazdu do Lublina, ilości osób przemieszczającej się do Lublina, natężenia na drogach krajowych i wojewódzkich, częstotliwością kursowania pociągów itp. Do bardziej szczegółowej charakterystyki przemieszczeń już w samym Lublinie wykorzystano;  mapę dostępności komunikacji miejskiej, więźbę ruchu transportu miejskiego, schemat natężenia na przebiegu tras autobusowych/trolejbusowych. Wyniki analizy pomogą w odpowiedzi, jak największe miasto regionu stymuluje podaż na transport.