Science Board

dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Jerzy Kujawa (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Ewa Polak (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr Alicja Januszewicz (Clark University, USA)
dr Wojciech Piotrowicz (University od Oxford, Wielka Brytania)