Obszary tematyczne

  • transport i handel morski
  • lądowo-morskie systemy transportowe
  • systemy logistyczne
  • funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i rynków
  • wyzwania globalizacji
  • biznes elektroniczny
  • systemy informacyjne i informatyczne