Rada naukowa

dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG – przewodnicząca (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Jerzy Kujawa (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Ewa Polak (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr Alicja Januszewicz (Clark University, USA)
dr Wojciech Piotrowicz (University of Oxford, Wielka Brytania)