Rada naukowa

Prof. dr hab. Jerzy Kujawa – przewodniczący (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Ewa Polak (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Janusz Żurek (Gdańska Szkoła Wyższa)
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr Alicja Januszewicz (Clark University, USA)
dr Wojciech Piotrowicz (University od Oxford, Wielka Brytania)