Redakcja czasopisma

dr hab. Hanna Klimek, prof. UG – redaktor naczelny
dr Dagmara Wach – sekretarz redakcji

dr Olga Dębicka – redaktor sekcji Biznes elektroniczny
dr Jacek Grodzicki – redaktor sekcji Ekonomika przedsiębiorstw i Gospodarka globalna
dr Janusz Dąbrowski – redaktor sekcji Logistyka
dr Bożena Kłusek-Wojciszke – redaktor sekcji Gospodarowanie zasobami ludzkimi
dr Ernest Czermański – redaktor sekcji Lądowo-morskie systemy transportowe i Handel morski

dr Anna Pawłowska – redaktor statystyczny
mgr Katarzyna Ambroziak – redaktor językowy